Vzorce a tabulky

Sinová věta

Sinová věta umožňuje dopočítat velikost zbývajících stran trojúhelníku, u kterého známe dva úhly a délku jedné ze stran; případně s její pomocí zjistíme zbývající dva úhly pokud známe

Vzorec pro výpočet výšky v trojúhelníku

Výška trojúhelníku je úsečka, která spojuje vrchol trojúhelníku s patou kolmice k protilehlé straně (nebo k prodloužení protilehlé strany, pokud výška není uvnitř trojúhelníku). Pro výšky a délky stran

Vzorec pro poloměr kružnice opsané trojúhelníku

Střed kružnice opsané trojúhelníku se nachází v průsečíku os stran trojúhelníku. Poloměr kružnice opsané trojúhelníku spočítáme, pokud známe délku strany a velikost k ní protilehlého úhlu: Alternativně lze

Vzorec pro obsah trojúhelníku

Obsah trojúhelníku vypočítáme tak, že vynásobíme délku libovolné strany s výškou trojúhelníku, která je na tuto stranu kolmá, a to celé vydělíme dvěma. Obecný vzorec pro obsah

Součet úhlů trojúhelníku

Součet úhlů trojúhelníku v rovině je vždy 180°. Znáte-li dva úhly trojúhelníku, snadno proto dopočítáte úhel třetí. Příklad: Spočítejte, jakou velikost má úhel , když znáte

Nejnovější příspěvky

Rozšiřte si obzory...

Jeden den na Zemi má 86 400 000 milisekund. Na tom nic okouzlujícího není, dokud nezjistíme, že toto číslo lze zapsat taky

Zobrazit celé »