Pythagorova věta

Pythagorova věta – řešené příklady

Naučte se, jak vypočítat délku přepony, odvěsny, jak odvodit vzorec pro výpočet odvěsny a nakonec, jak ověřit, zda je trojúhelník pravoúhlý. Jak vypočítat délku přepony? Zadání:

Pythagorova věta

Pythagorova věta nám umožní dopočítat délku strany pravoúhlého trojúhelníku, pokud známe délky zbývajících dvou stran. V případě, že máme strany trojúhelníku označeny jako , ,

Nejnovější příspěvky

Rozšiřte si obzory...

Představte si klasický kulatý koláč a teď vezměte nůž a rozdělte ho na 8 kousků – můžete však říznout pouze třikrát. Tuto

Zobrazit celé »