Výpočet DPH

Sdílejte přátelům:

Facebook
E-mail
Tisk

Sdílejte přátelům:

Sdílejte:

Daň z přidané hodnoty (DPH) se vztahuje na většinu zboží a služeb, proto je vhodné umět si ji správně spočítat.

Vzhledem k tomu, že existují různé sazby DPH, dávejte si pozor, abyste při výpočtu daně použili sazbu, která odpovídá danému zboží nebo službě.

Jak vypočítat cenu s DPH

Cena s DPH je součet ceny bez daně se samotnou daní.

Výpočet ceny s DPH provedete tak, že ze základu (cena bez daně) vypočítáte procentovou část (daň) podle počtu procent odpovídající sazbě DPH a tuto procentovou část přičtete k základu.

Například:

Základní cena zboží: 300 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výpočet procentové části: 300.{\frac{21}{100}} = 63\; Kč

Výpočet ceny s 21% DPH:

(základ) + (procentová část ze základu) = 300 + 63 = 363\; Kč

Tip na rychlý výpočet

Pokud znáte základ a sazbu DPH, můžete výpočet provést jednoduše tak, že před sazbu napište „jedna celá“ a tímto číslem vynásobte základ. Například, pokud je sazba 21 % a cena bez DPH 500 Kč, napíšeme si 1,21.500 = 605 Kč s DPH.

Jinými slovy, cenu s DPH vypočítáte tak, že cenu bez DPH vynásobíte odpovídajícím koeficientem:

  • sazba 21 % = koeficient 1,21
  • sazba 15 % = koeficient 1,15
  • sazba 10 % = koeficient 1,1

Jak vypočítat cenu bez DPH

Jako spotřebitel se častěji setkáváte s cenovkami, ve kterých je již DPH zahrnuta. Výpočet ceny bez DPH je tedy přesným opakem výpočtu ceny s DPH.

Upozornění

Když potřebujete z ceny s DPH vypočítat cenu bez DPH (tedy základ), musíte se vyvarovat časté chybě. Mohli byste si totiž omylem říci: když je DPH 21 %, vezmu cenu s DPH, spočítám, kolik z ní je 21 % a tuto částku odečtu. Složka ceny odpovídající DPH se ale vypočítává ze základu, nikoliv z ceny s DPH (jenže základ neznáme; jediné, co o něm víme je, že sám o sobě tvoří 100 % a cena s přičtenou DPH je vyšší než 100 %).

Při výpočtu ceny bez DPH je klíčové uvědomit si, že cena s DPH je rovna procentové části základu (tj. 100 %) plus sazby DPH (např. 21 %).

Cenu bez DPH spočítáme jako rozdíl mezi částkou včetně daně (což je pro nás v tuto chvíli neznámý základ plus DPH) a samotnou daní (DPH). Základ sice neznáme, ale víme, že tvoří 100 %. Cena včetně daně pak tvoří 100 % plus procentuální výši daně. Z toho vyplývá jednoduchá rovnice.

Například:

Cena zboží s DPH: 230 Kč

Sazba DPH: 15 %

Výpočet ceny bez 15% DPH si provedeme pro snadné pochopení „polopatě“ (matematikové nyní zavřou oči a tento způsob zápisu nám odpustí):

  • Nejprve si řekněme, že 15 \% ze základu lze napsat zlomkem jako {\frac{15}{100}}.základ.
  • Celý základ, který chceme spočítat, lze stejně tak zapsat zlomkem jako {\frac{100}{100}}.základ (což je při vykrácení zlomku 1.základ a jelikož jednička se v takovém případě psát nemusí, je to prostě jenom základ).

Když si tento způsob psaní procent dosadíme do naší „polopatické“ rovnice, která říká, že cena s DPH vzniká jako součet základní ceny a daně z této základní ceny, bude to vypadat takto:

{\frac{100}{100}}.základ + {\frac{15}{100}}.základ = 230\; Kč

Pro zjednodušení vytkneme základ a rovnici jednoduše upravíme:

základ.({\frac{100}{100}} + {\frac{15}{100}}) = 230\; Kč

základ.({\frac{100 + 15}{100}}) = 230\; Kč

základ.({\frac{115}{100}}) = 230\; Kč

základ.1,15 = 230\; Kč

Z toho vyplývá, že cenu bez daně získáme tak, že 230 vydělíme číslem 1,15.

Výsledek je tedy:

základ = 230 : 1,15 = 200\; Kč

Pokud vám z toho jde nyní hlava kolem, nezoufejte. Výpočet zvládnete velmi rychle díky následujícímu tipu a vše, co jsme napsali výše, mělo za cíl pouze vysvětlit vám, jak vznikají koeficienty pro přepočet ceny s DPH nebo bez ní.

Tip na rychlý výpočet

Pokud znáte cenu s DPH a sazbu DPH, můžete výpočet provést jednoduše tak, že před sazbu napište „jedna celá“ a tímto číslem vydělte základ. Například, pokud je sazba 21 % a cena s DPH 605 Kč, napíšeme si 605:1,21 = 500 Kč bez DPH.

Jinými slovy, cenu bez DPH vypočítáte tak, že cenu s DPH vydělíte odpovídajícím koeficientem:

  • sazba 21 % = koeficient 1,21
  • sazba 15 % = koeficient 1,15
  • sazba 10 % = koeficient 1,1

Na kolik hvězdiček hodnotíte tento článek?

Průměrné hodnocení: 4.7 / 5. Počet hlasů: 38

Přidejte své hodnocení jako první!

Mohlo by vás zajímat

Procenta

Počet procent nám pomáhá definovat určitou část z nějakého celku. Jedno procento je jedna setina takového celku. Procento je bezrozměrná jednotka, zapisuje se jako %. Celku,

Zobrazit celé »

Nejnovější příspěvky

Rozšiřte si obzory...

Možná vás to překvapí, ale nula je sudé číslo. Jelikož nám dává výsledek, beze zbytku splňuje podmínku, že sudé je

Zobrazit celé »