Matematika.cz

Výpočet DPH

Sdílejte přátelům:

Facebook
E-mail
Tisk

Sdílejte přátelům:

Sdílejte:

Daň z přidané hodnoty (DPH) se vztahuje na většinu zboží a služeb, proto je vhodné umět si ji správně spočítat.

Vzhledem k tomu, že existují různé sazby DPH, dávejte si pozor, abyste při výpočtu daně použili sazbu, která odpovídá danému zboží nebo službě.

Jak vypočítat cenu s DPH

Cena s DPH je součet ceny bez daně se samotnou daní.

Výpočet ceny s DPH provedete tak, že ze základu (cena bez daně) vypočítáte procentovou část (daň) podle počtu procent odpovídající sazbě DPH a tuto procentovou část přičtete k základu.

Například:

Základní cena zboží: 300 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výpočet procentové části: 300.{\frac{21}{100}} = 63\; Kč

Výpočet ceny s 21% DPH:

(základ) + (procentová část ze základu) = 300 + 63 = 363\; Kč

Tip na rychlý výpočet

Pokud znáte základ a sazbu DPH, můžete výpočet provést jednoduše tak, že před sazbu napište „jedna celá“ a tímto číslem vynásobte základ. Například, pokud je sazba 21 % a cena bez DPH 500 Kč, napíšeme si 1,21.500 = 605 Kč s DPH.

Jinými slovy, cenu s DPH vypočítáte tak, že cenu bez DPH vynásobíte odpovídajícím koeficientem:

  • sazba 21 % = koeficient 1,21
  • sazba 15 % = koeficient 1,15
  • sazba 10 % = koeficient 1,1

Jak vypočítat cenu bez DPH

Jako spotřebitel se častěji setkáváte s cenovkami, ve kterých je již DPH zahrnuta. Výpočet ceny bez DPH je tedy přesným opakem výpočtu ceny s DPH.

Upozornění

Když potřebujete z ceny s DPH vypočítat cenu bez DPH (tedy základ), musíte se vyvarovat chybě, kterou v takovém případě dělá kde kdo. Mohli byste si totiž omylem říci: když je DPH 21 %, vezmu cenu s DPH, spočítám, kolik z ní je 21 % a tuto částku odečtu. Složka ceny odpovídající DPH se ale vypočítává ze základu, nikoliv z ceny s DPH (jenže základ neznáme; jediné, co o něm víme je, že sám o sobě tvoří 100 % a cena s přičtenou DPH je vyšší než 100 %).

Při výpočtu ceny bez DPH je klíčové uvědomit si, že cena s DPH je rovna procentové části základu (tj. 100 %) plus sazby DPH (např. 21 %).

Cenu bez DPH spočítáme jako rozdíl mezi částkou včetně daně (což je pro nás v tuto chvíli neznámý základ plus DPH) a samotnou daní (DPH). Základ sice neznáme, ale víme, že tvoří 100 %. Cena včetně daně pak tvoří 100 % plus procentuální výši daně. Z toho vyplývá jednoduchá rovnice.

Například:

Cena zboží s DPH: 230 Kč

Sazba DPH: 15 %

Výpočet ceny bez 15% DPH:

230 \rightarrow 100 \% + 15 \%

230 \rightarrow {\frac{100}{100}} + {\frac{15}{100}}

230 \rightarrow {\frac{115}{100}}

230 \rightarrow 1,15

Z toho vyplývá, že cenu bez daně (tj. 100 %, aneb 1) získáme tak, že 230 vydělíme číslem 1,15.

Výsledek je tedy:

230 : 1,15 = 200\; Kč

Tip na rychlý výpočet

Pokud znáte cenu s DPH a sazbu DPH, můžete výpočet provést jednoduše tak, že před sazbu napište „jedna celá“ a tímto číslem vydělte základ. Například, pokud je sazba 21 % a cena s DPH 605 Kč, napíšeme si 605:1,21 = 500 Kč bez DPH.

Jinými slovy, cenu bez DPH vypočítáte tak, že cenu s DPH vydělíte odpovídajícím koeficientem:

  • sazba 21 % = koeficient 1,21
  • sazba 15 % = koeficient 1,15
  • sazba 10 % = koeficient 1,1

Na kolik hvězdiček hodnotíte tento článek?

Průměrné hodnocení: 5 / 5. Počet hlasů: 9

Přidejte své hodnocení jako první!

Mohlo by vás zajímat

Procenta

Počet procent nám pomáhá definovat určitou část z nějakého celku. Jedno procento je jedna setina takového celku. Procento je bezrozměrná jednotka, zapisuje se jako %. Celku,

Zobrazit celé »

Nejnovější příspěvky

Rozšiřte si obzory...

Představte si klasický kulatý koláč a teď vezměte nůž a rozdělte ho na 8 kousků – můžete však říznout pouze třikrát. Tuto

Zobrazit celé »