Procenta

Sdílejte přátelům:

Facebook
E-mail
Tisk

Sdílejte přátelům:

Sdílejte:

Počet procent nám pomáhá definovat určitou část z nějakého celku. Jedno procento je jedna setina takového celku. Procento je bezrozměrná jednotka, zapisuje se jako %.

Celku, ze kterého počítáme procenta, se říká základ. Základ má tedy vždy celkově 100 %.

Jak vypočítat procenta

Nejjednodušší způsob, jak spočítat procenta ze základu, je rozdělit základ na sto setin a požadovaný počet procent potom vynásobit jednou setinou.

Příklad:

Kolik je 23 % ze 100?

Tento příklad je velmi jednoduchý, protože 1 procento ze základu 100 je prostě pořád 1, takže 23 procent ze základu 100 je rovno 23.

Příklad:

Kolik je 23 % ze 150?

Ve většině případů bude základ jiný než 100, takže budeme muset trochu víc počítat.

Nejprve základ rozdělíme na setiny, tedy vydělíme základ stovkou:

150:100 = 1,5

Takto jsme spočítali, že 1 % ze základu 150 je rovno 1,5.

Pokud je jedno procento rovno 1,5, pak 23 procent spočítáme jako:

23.1,5 = 34,5

Spočítali jsme, že 23 % ze 150 je 34,5. Této části základu, která odpovídá zadaným procentům, se říká procentová část základu.

Někomu může vyhovovat zcela opačný přístup, který se zároveň dobře pamatuje – stovkou vydělíte počet procent a výsledným číslem násobíte základ, ze kterého chcete procenta počítat.

Například:

Kolik je 42 % ze 25 litrů? Vynásobím 0,42.25 = 10,5 litru.

Poznámka: Procenta můžete vypočítat také s pomocí trojčlenky nebo zlomků.

Co je procentní bod?

Zejména v informacích, které se týkají ekonomie, se můžete setkat s pojmem procentní bod. Vzhledem k obecně nízké finanční gramotnosti široké veřejnosti přitom jen málokdo rozlišuje, že je rozdíl mezi procentem a procentním bodem (značí se p. b.). Správné pochopení těchto významů je přitom zásadní pro porozumění dějů, které se nás bezprostředně týkají.

Zatímco procento vyjadřuje nějakou část z celku, procentní bod ukazuje rozdíl mezi dvěma procentními údaji, které oba vycházejí ze stejného základu.

Například:

Když vám banka zvýší úrok ze 3 % na 6 %, došlo ke zvýšení o 3 procentní body a nikoliv o 3 %.

Kdybychom chtěli totéž říct v procentech, museli bychom napsat, že se úrok zvýšil o 100 %. To je také pravda, ale v daném kontextu by to bylo velmi matoucí, protože by si člověk neznalý pojmu procentní bod mohl myslet, že se úrok zvyšuje ze 3 % na 103 %, což je nesmysl.

Jak psát procenta v češtině

Při používání procent v češtině si dávejte pozor na psaní mezery mezi číslovkou a znakem %, v čemž většina lidí dělá chyby. Pamatujte si, že zde vždy použijeme mezeru, vyjma případu, kdy jde o jednoslovný výraz. To znamená, že například „deset procent“ napíšeme s mezerou jako 10 %, ale desetiprocentní napíšeme bez mezery jako 10%. Úplně zapomeňte na používání jakéhokoliv „-ti“, neboť spisovná čeština nezná nic jako „10-ti %“ apod.

Na kolik hvězdiček hodnotíte tento článek?

Průměrné hodnocení: 3.7 / 5. Počet hlasů: 32

Přidejte své hodnocení jako první!

Mohlo by vás zajímat

Výpočet DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) se vztahuje na většinu zboží a služeb, proto je vhodné umět si ji správně spočítat. Vzhledem k tomu, že existují různé sazby DPH,

Zobrazit celé »

Nejnovější příspěvky

Rozšiřte si obzory...

Možná vás to překvapí, ale nula je sudé číslo. Jelikož nám dává výsledek, beze zbytku splňuje podmínku, že sudé je

Zobrazit celé »