Pí – Ludolfovo číslo π 

Sdílejte přátelům:

Facebook
E-mail
Tisk

Sdílejte přátelům:

Sdílejte:

Hodnota pí je zhruba 3,14159.

Pro běžné výpočty si obvykle vystačíte s číslem zaokrouhleným na 3,14.

Pí je konstanta udávající poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Obsah kruhu, který má poloměr roven 1 bude přesně odpovídat hodnotě π, protože:

S = \pi.r^{2} = \pi.1^{2} = \pi = 3,14159...

Jak napsat pí na klávesnici?

  • π – klávesová zkratka pro malé pí je Alt + 960
  • Π – Klávesová zkratka pro velké pí je Alt + 928
  • v HTML lze pí zapsat jako π nebo v kódování Unicode jako &#960
  • v editoru LaTeX se pro zápis pí použije kód \pi

Kolik desetinných míst má číslo pí?

Pí je iracionální číslo s neopakujícím se desetinným rozvojem, takže číslice za jeho desetinnou čárkou pokračují donekonečna.

Hodnota π na 50 desetinných míst

Pro velmi přesné vědecké výpočty se používá pí alespoň v tomto rozsahu:
π = 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510

Jak si zapamatovat číslo pí?

Pokud máte problém s pamatováním čísel, zkuste si zapamatovat alespoň to, že pí rovná se zhruba trojce. Pro nahodilé výpočty „od oka“ si s takovým hrubým zjednodušením vystačíte.

Mnoho lidí si pamatuje pí jako výpočet 22:7 – ten vám napoví hodnotu pí na dvě desetinná místa, tedy 3,14 (říká se tomu tzv. racionální aproximace a podobných zlomků a dalších vzorců pro výpočet pí s různou přesností existuje bezpočet).

Kdo vymyslel číslo pí?

Historikové objevili, že s hodnotou pí nějakým způsobem pracovali již stavitelé pyramid ve starověkém Egyptě před více než 2,5 tisíci let před naším letopočtem. První přesnější výpočet pí je doložen od Archiméda, který žil ve 3. století př. n. l. a používal při jeho stanovení Pythagorovu větu.

Pí se označuje jako Ludolfovo číslo po německém matematikovi jménem Ludolph van Ceulen, který v 16. století spočítal pí na 35 desetinných míst a toto číslo si nechal vytesat na svůj náhrobek. V současnosti se několik vědeckých týmů postupně pokouší spočítat pí na co největší počet desetinných čísel.

K čemu se používá pí?

Pí je konstanta, bez které se neobejde spousta výpočtů v matematice, geometrii, statistice a především ve fyzice. Pí se používá například pro výpočty úhlů v obloukové míře, v periodických dějích nebo dokonce v obecné teorii relativity.

V běžném životě se s pí setkáte nejčastěji ve vzorcích pro výpočty obvodů či obsahů kruhů a objemů z nich odvozených prostorových těles.

Na kolik hvězdiček hodnotíte tento článek?

Průměrné hodnocení: 4.2 / 5. Počet hlasů: 52

Přidejte své hodnocení jako první!

Mohlo by vás zajímat

Co je konstanta?

Konstanta je pevně dané číslo, které však ani nemusíme znát – každopádně o něm víme, že se nijak nemění. Konstanta je opakem proměnné, která může nabývat

Zobrazit celé »

Nejnovější příspěvky

Rozšiřte si obzory...

Dvojka a pětka jsou jediná prvočísla, která „končí“ dvojkou nebo pětkou. Tedy žádné vyšší číslo než 5 nebude prvočíslem, pokud končí

Zobrazit celé »