Matematika.cz

pravoúhlý trojúhelník

Pythagorova věta – řešené příklady

Naučte se, jak vypočítat délku přepony, odvěsny, jak odvodit vzorec pro výpočet odvěsny a nakonec, jak ověřit, zda je trojúhelník pravoúhlý. Jak vypočítat délku přepony? Zadání:

Nejnovější příspěvky

Rozšiřte si obzory...

Ať vezmete jakékoliv celé číslo tvořené 4 číslicemi, tato matematická operace ho nakonec přivede k výsledku 6174. Postup je následující: Zvolte

Zobrazit celé »